18.01.2023
- Bildene vises i riktig format når de "åpnes".
- The pictures will be shown in correct format when opened.